BMW ConnectedDrive sistemi za pomoć vozaču u BMW Serije 2 Active Tourer

DELEGIRAJTE POUZDANIM POMAGAČIMA.

BMW ConnectedDrive sistemi za pomoć vozaču u BMW Serije 2 Active Tourer.

DELEGIRAJTE POUZDANIM POMAGAČIMA.

BMW ConnectedDrive sistemi za pomoć vozaču u BMW Serije 2 Active Tourer.

Brojne inovativne tehnologije vam pomažu na razne načine i garantuju najviši nivo udobnosti i bezbednosti. Na taj način se možete fokusirati na najvažnije stvari u životu – uživanje u vožnji bez brige.

DELEGIRAJTE POUZDANIM POMAGAČIMA.BMW ConnectedDrive sistemi za pomoć vozaču u BMW Serije 2 Active Tourer.

Brojne inovativne tehnologije vam pomažu na razne načine i garantuju najviši nivo udobnosti i bezbednosti. Na taj način se možete fokusirati na najvažnije stvari u životu – uživanje u vožnji bez brige.

Read more

POMOĆNIK U SAOBRAĆAJNOJ GUŽVI.

Pomoćnik u saobraćajnoj gužvi

POMOĆNIK U SAOBRAĆAJNOJ GUŽVI.

Pomoćnik u saobraćajnoj gužvi olakšava vožnju tokom monotonih situacija tokom vožnje. Pri brzinama do 60 km/h sistem dopušta da vozilo jednostavno „krstari“ sa ostalim automobila u gustom saobraćaju, čineći saobraćajne gužve manje stresnim. Sistem automatski održava željenu udaljenost od vozila ispred vas i reguliše brzinu vašeg vozila kao i što pruža aktivnu podržku upravljanja. Vozilo pomaže vozaču da ostane u pravoj traci, sve dok vozač drži barem jednu ruku na volanu. Ako vozilo stoji u mestu manje od 30 sekundi automobil će automatski nastaviti da se ponovo kreće. Još jedna prekretnica na putu ka potpuno autonomnoj vožnji.

BMW HEADS-UP EKRAN.

BMW Head-Up Display u punom koloru projektuje sve informacije relevantne za vožnju na panel u vozačevom vidnom polju, što znači da vozač može da ostane fokusiran na put. Prikazuju se podaci poput brzine, zajedno sa navigacionim savetima, informacijama o ograničenju brzine uključujući indikator zabrane preticanja, liste za telefoniranje i zabavu, te informacije i upozorenja iz različitih sistema za asistenciju vozaču.

Simboli koji se projektuju na panel na uvlačenje iznad instrument table u punom su koloru tako da saobraćajni znaci izgledaju realistično. Pomalo nijansirana boja panela pojačava kontrast. Osvetljenost projekcije automatski se prilagođava spoljnim uslovima svetla, a mogu se i manuelno podesiti tako da odražavaju individualne sklonosti. Dnevni i noćni prikaz obuhvataju takođe i različite dizajne. Dalje, vozač može da odluči koje će se informacije prikazivati, pored trenutne brzine i upozorenja sistema za asistenciju vozaču. Vidljivost prikaza je ograničena kada se nose polarizovane naočari za sunce.

SISTEM ZA POMOĆ VOZAČU PLUS.

Sistem za pomoć vozaču plus očigledno povećava bezbednost i udobnost vozila. Sistem uključuje kontrolu pristupa i upozorenje o pešacima sa funkcijom gradskog kočenja i sistem upozorenja o napuštanju trake, sistem dugih svetala, informacije o ograničenju brzine, kruz kontrolu sa Stani/kreni funkcijom i kamerom kao i pomoć u slučaju saobraćajne gužve.

 

Napomena: Ova funkcija se može imati ograničenu funkcionalnost po magli i mraku.

 • Pomoćnik pri vožnji

  Sistem pomoći pri vožnji uključuje sisteme koji koriste kameru kako bi pružili pomoć vozaču, kao što je upozorenje o napuštanju trake, upozorenje o približavanju, BMW Selective Beam tehnologiju i informacije o ograničenju brzine. Kontrola približavanja i upozorenje o pešacima sa funkcijom laganog kočenja upozorava o mogućem sudaru pri brzinama između 10 i 60 km/h, dok upozorenje o napuštanju trake uzrokuje vibriranje volana kada slučaju promenite traku pri brzinama većim od 70 km/h.  

 • Upozorenje o napuštanju trake

  Upozorenje o napuštanju trake detektuje linije traka i upozorava vozača o slučajnoj promeni trake pri brzinama iznad 70 km/h putem vibracija volana. Sistem se neće aktivirati ako je promena trake namerna, kada vozač aktivira pokazivač pravca.

 • Upozorenje o približavanju i pešacima

  Dok upozorenje o približvanju sa funkcijom laganog kočenja detektuje vozila, upozorenje o pešacima sa funkcijom laganog kočenja reaguje na pešake. Kada postoji rizik od sudara, upozorenje o približavanju se aktivira u dve faze – simbol se pojavi na instrument tabli, praćen sa zvučnim alarmom. Upozorenje o pešacima funkcioniše pri brzinama između 10 i 60 km/h i emituje upozorenje u slučaju neposredne opasnosti. Ako vas sistem upozori o potencijalnom sudaru kočnice se automatski pripreme radi bržeg reagovanja. U slučaju opasnosti sistem inicira kočenje i time smanjuje brzinu pri kojoj će doći do sudara. Ako vozilo ispred vas naglo zakoči vaš automobil odmah reaguje kada se aktivira upozorenje o približavanju. Sistem funkcioniše u koracima – simbol upozorenja se prvo pojavi, potom simbol počinje da trepti i čuje se zvučni signal i na kraju dolazi do laganog kočenja (kada putujete pri brzinama ispod 60 km/h).

 • Aktivna kruz kontrola sa Stani/Kreni funkcijom

  Kruz kontrola sa kamerom i Stani/Kreni funkcijom održava brzinu odabranu od strane vozača, kao i udaljenost od vozila ispred vas. Ako je neophodno sistem će potpuno zaustaviti vozilo i automatski ga pokrenuti, dok će u sporom saobraćaju odražvati minimalnu udaljenost od vozila ispred vas.

POMOĆ PRI PARKIRANJU.

Pomoćnik pri parkiranju olakšava paralelno parkiranje. Bez obzira da li je aktiviran ili nije, sistem meri potencijalna parking mesta-čak i mala parking mesta-dok prolazite pored malom brzinom (35 km/h) na maksimalnoj udaljenosti od 1.5m od reda parkiranih automobila.
Kada je pronađeno dovljno veliko mesto, vozač jednostavno upali pokazivače pravca i pomoćnik pri parkiranju preuzme upravljanje vozilom, dok vozač upravlja pedalama gasa i kočnicama i menjačem. Sistem takođe pruža instrukcije na kontrolnom ekranu i zvučne signale. Na taj način vozač može biti opušten i uživati u povećanoj bezbednosti prilikom parkiranja.

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD.

Kamera za vožnju unazad

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD.

Kamera za vožnju unazad omogućava vozaču da ima uvid u oblast iza automobila tokom manevrisanja ili parkiranja pomoću kontrolnog ekrana. Kamera za vožnju unazad poboljšava vidljivost prilikom vožnje unazad pri brzinama manjim od 15 km/h, na primer prilikom parkiranja.
Linije za navođenje i prepreke označene bojom, koje se pojavljuju na kontrolnom ekranu pokazuju vozaču da li je izabrano parking mesto dovoljno veliko za vaš automobil i olakšava vam parkiranje. Kada je volan okrenut do kraja u bilo koju stranu, sistem prikazuje crvene linije za skretanje i zelene linije za navođenje koje se prilagođavaju okretnju volana.
Kamera za vožnju unazad se automatski isključi nakon deset metara ili kada brzina kretanja pređe 15 km/h. U kombinaciji sa kukom za vuču prikolice kamera za vožnju unazad olakšava prilazak prikolici radi kačenja zahvaljujući partkičnoj funkciji zumiranja.

NAVIGACIONI SISTEM PLUS SA iDRIVE TOUCH KONTROLEROM

Navigacioni sistem Pus uključujući BMW Heads-up ekran vam pruža nekoliko korisnih komponenti: navigacioni sistem sa ugrađenim LCD ekranom u boji sa dijagonalom od 8.8 inča, radio uređajem, MP3 plejerom, RDS duplim tjunerom i instrument tablom sa TFT ekranom visoke rezolucije sa dijagonalom od 5.7 inča. Instrukcije navigacionog sistema su predstavljene putem strelice na mapi, zajedno sa verbalnim instrukcijama. Navigacionim sistemom se lako rukuje putem iDrive Touch kontrolera sa tasterima za direktan pristup meniju i osam funkcionalnih tastera ili – u zavisnosti od funkcija vozila – putem glasovnih komandi.
Navigacioni sistem Plus pokazuje vozaču brzu i direktnu rutu kroz mnoge Evropske zemlje i šire. TMC tehnologija se koristi za ranu detekciju prepreka u saobraćaju i alternativne rute su izračunate velikom brzinom radi bezbednog dolaska na vaše odredište.

Navigacioni sistem Professional.