DELEGIRAJTE POUZDANIM POMAGAČIMA.

BMW ConnectedDrive sistemi za pomoć vozaču u BMW Serije 7.

Brojne inovativne tehnologije vam pomaže tokom vožnje na različite načine, garantujući izvanrednu udobnosti i bezbednost. To znači da se možete fokusirati na ono što je stvarno bitno – bezbrižno uživanje u vožnji.

Read more

PROFESSIONAL NAVIGACIONI SISTEM UKLJUČUJUĆI EKRAN OSETLJIV NA DODIR.

Navigacioni sistem Professional karakteriše moderan dizajn i veliki raspon usluga: On isporučuje jednostavan i lak za korišćenje navigacioni sistem koji je neprimetno integrisan u BMW automobil, uključujući iDrive operativni koncept i iDrive Touch kontroler i ekran osetljiv na dodir. Sistem se sastoji od sistema glasovnih komandi, BMW Professional radio uređajem sa DVD čitačem, kao i 20 Gb memorije za vaše audio fajlove. Sistem takođe podržava RTTI funkcionalnost (saobraćajne informacije u realnom vremenu). Ugrađeni LCD ekran u boji, visoke rezolucije, sa dijagonalom od 10.25 inča i funkcijom podele prikazane slike (glavni i pomoćni prozor) garantuje optimalnu čitljivost i jasnoću.
Intuitivno rukovanje sistemima automobila je moguće putem iDrive Touch kontrolera čija površina osetljiva na dodir omogućava vozaču da lako unese adresu odredišta pismenim putem, putem ekrana osetljivog na dodir, putem Gesture Control sistema ili glasovnih komandi, kao i putem sedam memorisanih adresa.
Sistem automatski ažurira mape do četiri puta godišnje, u periodu od tri godine, u izabranim Evropskim zemljama, u sklopu BMW ConnectedDrive domaćeg tržišta.
Prikazane ilustracije su podložne promenama.

 • Automatsko ažuriranje mapa

  Poslednja generacija Professional navigacionog sistema automatski ažurira svoje mape četiri puta godišnje u saradnji sa BMW ConnectedDrive sistemom. Čim nova mapa prethodno izabranog regiona postane dostupna, nova verzija je bežično primljena putem mobilne mreže dostupne uz pomoć ugrađene SIM kartice.
  Ne postoji licenca i nadoknada za preuzimanje novih verzija mapa, niti je potrebna registracija. Ručno ažurriranje uz pomoć USB memorije ili odlazak kod BMW ovlašćenog servisera više nije potreban. Navigacioni sistem ostaje potpuno funkcionalan u toku procesa ažuriranja.

DRIVING ASSISTANT PLUS SISTEM UKLJUČUJUĆI SISTEME ZA POMOĆ PRI UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU TRAKE.

Driving Assistant Plus sistem nudi udobnost delimično autonomne vožnje zahvaljujući aktivnoj kruz kontroli sa Stani/Kreni funkcijom i sistemima za pomoć pri upravljanju i održavanju trake. Pored sistema za pomoć pri vožnji, aktivna bezbednost je poboljšana uz pomoć sistema za upozorenje o napuštanju trake, sistema za pomoć pri održavanju trake sa aktivnom zaštitom od sudara, kontrolom približavanja i upozorenjem o pešacima sa funkcijom kočenja i upozorenje o poprečnom saobraćaju.
Aktivna kruz kontrola održava željenu brzinu (do 210 km/h) kao i udaljenost od vozila ispred vas. Sistemi za pomoć pri upravljanju i održavanju trake su dostupni pri istim brzinama. U sporom saobraćaju ili saobraćajnim gužvama, vozilo održava željenu udaljenost od automobila ispred vas sa automatskim kočenje i obrzavanjem
Prikazane ilustracije su podložne promenama.

 • Sistem za pomoć pri upravljanju i održavanju trake uključujući pomoć u saobraćajnim gužvama

  Sistem za pomoć pri upravljanju i održavanju trake uključujući pomoć u saobraćajnim gužvama se može aktivirati kako bi pomogli vozaču u monotonim situacijama u saobraćaju. Pri brzinama manjim od 210 km/h na svim površinama puta, sistem pomaže pri upravljanju i održava vozilo u sredini svoje saobraćajne trake.
  Pomoć pri upravljanju je moguća sa ili bez aktivne kruz kontrole. Sistem koristi radarski sistem koji nadgleda više bolasti i stereo kameru. Sistem se pozicionira koristeći saobraćajne linije i vozilo ispred vas, ako postoji. On automatski održava željenu udaljenosti od vozila ispred vas i reguliše brzinu vozila i čak ga zaustavlja ako je potrebno i pruža pomoć pri upravljanju. Sistemi za pomoć pri upravljanju i održavanju trake predstavljaju još jednu prekretnicu na putu do potpuno autonomne vožnje.
  Iako je sistem u stanju da nezavisno upravlja vozilom, vozač je po zakonu obavezan da uvek drži obe ruke na volanu. Ako vozač ne ispuni ovaj uslov, senzori na volanu prepoznaju situaciju i zvučno upozore vozača nakon određenog perioda. Sistem potom ulazi u sistem pripravnosti. Isti je slučaj ako je pokazivač pravca aktiviran prilikom promene trake ili ako uslovi sistema više nisu ispunjeni, na primer traka je preuska.

 • Sistemi za pomoć održavanja trake sa aktivnom zaštitom od sudara

  Sistem za pomoć održavanja trake sa aktivnom zaštitom od sudara, koja aktivno interveniše okretanjem volana kako bi se izbeglo slučajno napuštanje trake ili sudar sa objektima pored vozila. Ako je aktiviran sistem za upozorenje o približavanju i vozilo ispred vas zakoči, vaš BMW automobil odmah reaguje sa upozorenjem rastućeg intenziteta, laganim kočenjem i na kraju jakim kočenjem.

BMW Head-Up ekran

BMW HEAD-UP EKRAN.

BMW Heads-up ekran u boji projektuje sve relevantne informacije vezane za vožnju u vidno polje vozača, što znači da vozač može ostati fokusiran na put. Ekran prikazuje podatke kao što je trenutna brzina – u zavisnosti od opreme – navigaciona uputstva, informacije o ograničenju brzine, zabrani preticanja, telefonu, zabavi, zajedno sa informacijama i upozorenjima iz raznih sistema za pomoć vozaču.
Ikonice se projektuju na vetrobran staklo i prikazane su u visokoj rezoluciji i boji. Slika koja se projektuje izgleda kao da se nalazi na udaljenosti od 2.3 m ispred vozila. Na ovaj način kombinacija optimalnog pozicioniranja omogućava lako i brzo čitanje informacija, sa minimalnim odvlačenjem pažnje.
Jačina osvetljenja projekcije se automatski prilagođava spoljašnjim uslovima osvetljenja, sa različitim ekranima za dan i noć, visina ekrana je takođe podesiva. Osim toga, vozač takođe može izabrati koje se indomafijce prikazuju, pored trenutne brzine automobila i upozorenja od sistema za pomoć vozaču.

Parkiranje

PARKIRANJE.

Tri funkcije koje funkcionišu savršeno – zahvaljujući sistemu za pomoć pri parkiranju, parkiranju na daljinu i aktivnoj kontroli udaljenosti tokom parkiranja, manevrisanje u parking mestu sa BMW Serijom 7 je jednostavno. Čak uske garaže nisu problem. Jednstavno izađite i parkirajte BMW Serije 7 putem daljinske kontrole pritiskom na taster vašeg BMW ključa sa ekranom.

 • Kontrola parkiranja na daljinu

  Funkcija kontrole parkiranja na daljinu omogućava vozaču da jednostavno izađe iz vozila pre parkiranja daljinskim putem tako što će ga pomerati napred ili nazad na uska parking mesta ili garaže. Vozač aktivira funkciju parkiranja na daljinu izvan vozila putem BMW ključa sa ekranom.
  Čitava procedura parkiranja je pod kontrolom PDC sistema (nadgledanje udaljenosti prilikom parkiranja), sistema za pomoć pri parkiranju i Surround View senzora. Kako bi koristili funkciju parkiranja na daljinu vozilo mora biti poravnato i centrirano, okrenuto ka parking mestu ili garaži. Tokom parking procedure vozač može zaustaviti vozilo ako je potrebno.
  Kada je vozilo parkirano, motor se može ugasiti uz pomoć ključa. Kada je vreme da nastavite sa vožnjom motor se takođe može ponovo upaliti uz pomoć ključa. Tokom daljinski kontrolisanog izlaska iz parking mesta, vozilo se automatski kreće unazad u pravoj liniji.
  Funkcija parkiranja na daljinu je dostupan od marta 2016 za modele 730d, 740d, 730i, 740i, 750i, 730Ld, 740Ld, 730Li, 740Li i 750Li.

 • Pomoć pri parkiranju

  Sistem za pomoć pri parkiranju uključujući linerano navođenje parkira vozilo potpuno automatski na parking mesta koja su paralelna i vertikalna u odnosu na put. Bez obzira da li je sistem aktiviran ili ne, sistem meri potencijalno parking mesto prilikom prolaska pored njega pri malim brzinama (ispod 35 km/h) i na maksimalnoj udaljenosti od 1.5 metara od reda parkiranih automobila.
  Kada se pronađe dovoljno veliko parking mesto vozač mora samo da upali pokazivač pravca i sistem za pomoć pri parkiranju preuzima upravljanje, kao i izbor odgovarajućeg stepena prenosa, ubrzavanje i kočenje. Vozač je samo odgovoran za nadgledanje parking procesa. Sistem takođe daje instrukcije na kontrolnom ekranu i dodatne zvučne signale. Sistem za pomoć pri parkiranju emituje zvučni signal kada je parking proces završen, i prebaci transmisiju u P položaj.
  Prilikom parkiranja bez sistema za pomoć pri parkiranju, pomoć pri lateralnom parkiranju koristi dodatne senzore kako bi se pratile oblasti bočno od automobila i prikazuje prepreke na kontrolnom ekranu. Aktivna kontrola udaljenosti pri parkiranju automatski zaustavlja vozilo ako je sudar sa preprekom neizbežan prilikom parkiranja. Na ovaj način vozač može ostati opušten i uživati u većoj bezbednosti prilikom parkiranja.

 • Aktivni PDC sistem

  Aktivni PDC sistem sa funkcijom kočenja pomaže vozaču prilikom parkiranja unazad kako bi se izbegli sudari i smanjila šteta. Na ovaj način vozač može ostati opušten i uživati u većoj bezbednosti prilikom parkiranja.

SURROUND VIEW UKLJUČUJUĆI 3D POGLED, POGLED OD GORE I PANORAMA POGLED.

Surround View sistem obuhvata funkcije bazirane na kameri Top View, Side View i kameru za vožnju unazad. Kamere u spoljašnjim retrovizorima i kamera za vožnju unazad prikazuju pogled od 360° vozila.
Pored jednostavnog prikaza prostora iza vozila, pogled od gore nudi vozaču pogled pored vrata i bočno od automobila radi lakšeg manevrisanja. U 3D režimu pregleda, kompjuteski generisan 3D pogled je istovremeno prikazan, radi još boljeg pregleda prilikom parkiranja. Panorama pogled olakšava navigaciju u oblastima sa smanjenom vidljivosti, kao što su prilazi ili zbunjujuće raskrsnice. Digitalna kamera na sredini prednjeg branika snima situaciju u saobraćaju ispred vozila. Ovaj sistem omogućava ranu detekciju nadolazećeg saobraćaja kako bi vozač mogao pravilno reagovati. Side View funkcija je automatski deaktivirana kada vozilo pređe brzinu od 15 km/h.
Vozač tada može izabrati koju će od tri funkcije izabrati: pogled od gore, panorama pogled i 3D pogled.Poslednja izabrana funkcija će se automatski ponovo aktivirati prilikom sledećeg korišćenja sistema. Sistemi sa kamerom se aktiviraju kada izabere stepen prenosa za vožnju unazad ili pritisnete PDC taster ili Panorama View taster. Slika je prikazana na kontrolnom ekranu.

Surround View funkcija.

Pogledajte film o ovoj funkciji.

BMW NIGHT VISION SISTEM ZA PREPOZNAVANJEM PEŠAKA.

BMW Night Vision sa prepoznavanjem pešaka pruža vozaču način praćenja okruženja koji prevazilazi prednja svetla, omogućavajući identifikaciju ljudi i velikih životinja za veće udaljenost po noći. Pešaci i životinje su takođe selektivno osvetljeni putem Dynamic Marker Light funkcije prednjim svetlima bez zaslepljivanja. Infracrvena kamera montirana u prednju BMW masku prenosi slike sa prednjeg kraja na kontrolni ekran vozila. Na taj način se omogućava identifikacija ljudi i životinja sa udaljenosti do 300 m.
Uzimajući u obzir brzinu vozila i ugao skretanja, sistem takođe izračunava da li identifikovani objekti predstavljaju stvaran rizik. U slučaju neposredne opasnosti, treptajuća crvena ikonica (životinja ili pešak) je prikazana na kontrolnom ekranu ili opcionalnom BMW Head-Up ekranu. Zvučni alarm se takođe emituje a kočnice se pripremaju radi maksimalne spremnosti.
Ovaj sistme upozorenja se automatski aktivira kada pokrenete vozilo. U slučaju opasnosti sistem emituje zvučni signal upozorenja kada ekran nije upaljen. BMW Night Vision sistem sa prepoznavanjem pešaka predstavlja inovaciju iz BMW ConnectedDrive sistema.

Potrošnja goriva i emisija CO2 gasova.

Potrošnja goriva i emisije CO2 za modele BMW Serije 7 sa benzinskim ili dizel motorom:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovano): 12,6* do 4,4
Emisije CO2 u g/km (kombinovano): 299 do 116

 

Potrošnja goriva, emisije CO2 za modele BMW Serije 7 iPerformance:
Potrošnja goriva u l/100km (kombinovano): 2.1 do 2.3
Emisija CO2 gasova u g/km (kombinovano) 49 do 53
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinovano): 12.5 do 13


Potrošnja goriva i emisija CO2 gasova za BMW 750Li xDrive:
Potrošnja goriva u l/100km (kombinovano): 8.3 do 8.5
Emisija CO2 gasova g/km (kombinovano): 192 do 197

 

Vrednosti vezane za potrošnju, emisiju CO2 gasova i potrošnju energije zavise od tipa i veličine izabranih točkova.


Dodatne informacije o zvaničnoj potrošnji goriva i emisiji CO2 gasova za nove putničke automobile se mogu pronaći u „Uputstvo za potrošnju goriva i emisiju CO2 gasova novih putnički vozila“, koje je besplatno dostupno na svim prodajnim mestima i kod DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirt-Str.1, 73760 Ostfildern, Nemačka.

Read more