DELEGIRAJTE POUZDANIM POMAGAČIMA.

BMW ConnectedDrive sistemi za pomoć vozaču u BMW Serije X6.

Savršen partner, BMW X6 vam olakšava život. Uz pomoć inteligentnih sistema koji vam pomažu tokom vožnje. Na primer, potpuno automatski sistem za pomoć pri parkiranju i Surround View funkcija, koji vam pomažu da manevrišete u tesnim situacijama. Radi maksimalne udobnosti. Radi maksimalne bezbednosti i radi uživanja u vožnji.

Kontrolni ekrani prikazuju nov dizajn korisničkog interfejsa koji bi trebalo da bude dostupan u oktobru 2016.

Read more

DRIVING ASSISTANT PLUS SISTEM.

Driving Assistant Plus sistem ne samo da obuhvata sisteme za pomoć vozaču, sistem upozoravanja prilkom napuštanja trake i sistem za kontrolu približavanja sa funkcijom laganog kočenja, već i aktivnu kruz kontrolu sa stani/kreni funkcijom i sistemom za pomoć u saobraćajnim gužavama.
Aktivna kruz kontrola održava brzinu podešenu od strana vozača, kao i udaljenost od vozila ispred vas, pri brzinama do 210 km/h. Vozilo preuzima kontrolu ubrzanja i kočenja i održava unapred određenju udaljenost od vozila ispred ili potpuno zaustavlja vozilo. Sistem funkcioniše u koracima. Ikonica upozorenja se prvo prikaže, potom počinje da trepti i emituje se zvučni signal, da bi na kraju vozilo zakočilo.
Sistem za pomoć u saobraćajnim gužavama smanjuje umaranje vozača tokom monotonih situacija u saobraćaju. Pri brzinama do 60 km/h, sistem dopušta automobilu da jednostavno „krstari“ sa ostalim automobilima u koloni, čineći takve situacije manje stresnim. Sistem automatski održava udaljenost od vozila isped vas i regulište brzinu ili potpuno zaustavlja vozilo, kao što i pomaže prilikom upravljanja.

BMW Head-Up Ekran

BMW HEADS-UP EKRAN.

BMW Heads-up ekran u boji projektuje sve relevantne informacije vezane za vožnju u vidno polje vozača, što znači da vozač može ostati fokusiran na put. Trenutna brzina, instrukcije navigacionog sistema, ograničenje brzine uključujući zabranu preticanja i telefon i lista pesama su prikazani, zajedno sa upozorenjem od sistema za pomoć vozaču. Simboli koji su projektovani na panel iznad instrument table su prikazani u velikoj rezoluciji i boji. Projektova slika izgleda kao da se nalazi 2.3 m ispred vozila. Na taj način kombinacija optimalnog postavljanja omogućava brzo, jednostavno čitanje informacija sa minimalnim odvlačenjem pažnje sa puta. Jačina osvetljenja projekcije se automatski podešava u skladu sa spoljašnjim uslovima osvetljenja, a takođe se može ručno podesiti u skladu sa vašim potrebama. Osim toga, vozač takođe može izabrati koje informacije želi da prikaže pored trenutne brzine i upozorenja od sistema za pomoć vozaču.

SISTEM ZA POMOĆ PRI PARKIRANJU.

Sistem za pomoć pri parkiranju olakšava pronalazak odgovarajućeg parking mesta i pomaže vam prilikom parkiranja.
Potpuno automatski sistem za pomoć pri parkiranju predstavlja poslednju generaciju udobnosti prilikom parkiranja iz BMW-a. U ovoj generaciji, sistem bira stepen prenosa za napred ili nazad, preuzima kontrolu nad upravljanjem i automatski ubrzava ili koči. Pre parking manevra, vozač mora samo da uključi pokazivač pravca i drži PDC taster pritisnutim tokom čitave procedure parkiranja, uz praćenje okruženja uz pomoć aktivirane kamere za vožnju unazad. Kada je manevar kompletiran, sistem izabere P položaj transmisije. Pri vožnji brzinom manjom od 35 km/h na maksimalnoj udaljenosti od 1.5 metara od reda parkiranih automobila, ultrazvučni senzori u BMW vozilu koriste kontrolni ekran kako bi prikazali potencijalna mesta gde je moguće paralelno parkirati automobil.

BMW NIGHT VISION SISTEM SA DINAMIČNIM SVETLOM.

BMW Night Vision sa dinamičnim osvetljenjem olakšava identifikaciju ljudi i velikih životinja po noći – čak i na velikoj udaljenosti – i osvetljava ih.
Infracrvena kamera montirana na BMW prednju masku prenosi slike snimljene ispred vozila na kontrolni ekran. Inteligentni sistem ranog upozorenja sa svetlom budućnosti: Čim infracrveni senzori detektuju pešake ili veće životinje na potencijalnoj putanji sudara, sistem usmerava dva odvojeno kontrolisana dinamična svetla ka njima, bez neprijatnog zaslepljivanja. Ovo svetlo garantuje da osobe i vozači koji vam se približavaju budu veoma efektivno upozoreni o potencijalnom sudaru.
Vozač dobija dodatno upozorenje u kritičnim situacijama putem redovnog ekrana i BMW Head-Up ekrana. Treptajuća crvena ikonica (životinja ili pešak) je prikazana ako postoji rizik od neposredne nezgode. Zvučni alarm se takođe oglasi i kočnice se pripreme radi optimalne pripremljenosti. Sistem upozorenja se automatski upali prilikom startovanja vozila. Sistem čak emituje upozorenje kada ekran za prikaz slikenije aktiviran. BMW Night Vision sa dinamičnim svetlom predstavlja inovaciju iz BMW ConnectedDrive sistema.

SURROUND VIEW SISTEM.

Surround View sistem obuhvata funkcije bazirane na kameri Top View, Side View i Panorama View. Kamere u spoljašnjim retrovizorima i kamere širokog ugla, jedna napred i jedna nazad, omogućavaju panorama pogled od 360° oblasti isped i iza vozila.
Top View sistem snima oblast od 360° oko vozila i koristi ove podatke kako bi kompujterski generisao pogled iz ptičije perspektive radi lakšeg manevrisanja. Kamera širokog ugla za snimanje oblasti pored automobila, koja se nalazi između rebara prednje maske i kamera širokog ugla na zadnjem kraju vozila omogućavaju panorama pogled oblasti ispred i iza vozila. Sistem za praćenje bočnog saobraćaja pomaže vozaču tako što prvo prikazuje žute linije na bočnim ivicama slike kao i žuti trougao upozorenja kada detektuje vozilo pored vas.
Sistemi sa kamerom se aktiviraju kada izabere stepen prenosa za vožnju unazad ili pritisnete PDC taster ili Side View taster. Slika je prikazana na kontrolnom ekranu. Vozač može izabrati između pogleda unazad, pogleda od gore ili panorama pogleda. Funkcija bočne preglednosti je automatski deaktivirana ako vozilo prekorači 15 km/h.

PROFESSIONAL NAVIGACIONI SISTEM SA iDRIVE TOUCH KONTROLEROM.

Professional navigacioni sistem poseduje moderan dizajn i veliki izbor usluga: on isporučuje jednostavan i lak za korišćenje navigacioni sistem koji je neprimetno integrisan u BMW automobil, uključujući iDrive operativni koncept i iDrive Touch kontroler.
Sistem se sastoji od „hands-free“ funkcioje sa USB interfejsom i glasovnom kontrolom, radio BMW Professional sa DVD čitačem, kao i memorijom od 20 GB za vaše audio fajlove. Sistem takođe omogućava korišćenje RTTI sistema (Saobraćajne informacije u realnom vremenu). Ugrađeni LCD ekran u boji sa dijagonalom od 10.25 inča sa funkcijom podele ekrana (glavni i pomoćni ekran) je dizajniran za optimalnu čitljivost i preglednost.
Ažuriranje mapa je dostupno kod BMW zastupnika u periodu od tri godine bez dodatne nadoknade. U okviru BMW ConnectedDrive sistema, u izabranim Evropskim zemljama sistem automatski ažurira mape tri do četiri puta godišnje.

Professional navigacioni sistem.

  • iDrive Touch kontroler

    iDrive Touch kontroler sa tasterima za direktan pristup funkcijama sistema i glasovnom kontrolom olakšava rukovanje tako što vam omogućava da unesete adresu vašeg odredišta pisanjem po površini osetljivom na dodir. Zahvaljujući trodimenzionalnom prikazu mape koji koristi satelitske snimke kao pozadinu mape – sa fotorealističnim opisom prikazane mape – navigacija postaje uzbudljivo vizuelno iskustvo.