Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

F87C_At-a-glance

Ilustracije prikazuju opcionalnu opremu.

Vrednosti potrošnje goriva, emisije CO2 i potrošnje energije koje su ovde prikazane utvrđene su u skladu saa evropskim propisom (EC) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme tipskog odobrenja. Vrednosti se odnose na vozilo sa osnovnom konfiguracijom u Nemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir opcionalnu opremu i različite veličine točkova i guma na odabranom modelu.

Vrednosti za vozila sa oznakom (2), preliminarne su.

Vrednosti za vozila sa oznakom (3), već se zasnivaju na novim WLTP propisima i prevedeni su u NEDC-ekvivalentne vrednosti kako bi se obezbedilo poređenje između vozila. [Što se ovih vozila tiče, kada je reč o porezima ili drugim dažbinama zasnovanim (makar između ostalog) na emisijama CO2, vrednosti CO2 mogu se razlikovati od onih koje su ovde navedene.]

Specifikacije efikasnosti CO2 utvrđene su u skladu sa direktivom 1999/94/EC i evropskim propisom u trenutno primenjivoj verziji. Prikazane vrednosti zasnivaju se na potrošnji goriva, vrednostima CO2 i potrošnji energije u skladu sa NEDC ciklusom za klasifikaciju.

Više informacija o zvaničnoj potrošnji goriva i specifičnim emisijama CO2 za nove putničke automobile možete naći u „priručniku za potrošnju goriva, emisije CO2 i potrošnju energije za nove putničke automobile“, koji je dostupan na svim prodajnim mestima i na adresi https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.