Text Disclaimer

The content below presents a special purpose page that shall not be available in publish view. It's meant for authoring purposes only.

G01_Technical data

Ovdje prikazane vrednosti potrošnje goriva i emisija CO2 utvrđene su u skladu sa Evropskim propisom (EC) 715/2007) u verziji primenjivoj u vreme davanja odobrenja. Vrijednosti se odnose na vozilo sa osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir različitu veličinu odabranih točkova i guma.

Vrijednosti za BMW X3 xDrive20i i BMW X3 xDrive30i već su zasnovane na novom WLTP propisu i prevedene su ponovo u vrednosti ekvivalentne NEDC-u kako bi omogućile poređenje između vozila. Što se ovih vozila tiče, za poreze i druge dažbine povezane sa vozilima (makar inter alia), vrijednosti emisija CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti zavisno od nacionalnog zakonodavstva. Molimo potražite više informacija o WLTP proceduri na adresi www.bmw.com/consumptionandemissions.

Vrijednosti za BMW X3 xDrive20i i BMW X3 xDrive30i provizorne su.

Težina bez opterećenja (EU) u kg:navedena vrijednost obuhvata 90 % napunjen rezervoar, 75 kg za vozača. Težina bez opterećenja važi za vozila sa standardnom opremom. Opcionalna oprema može uvećati ovu vrijednost.

Specifikacije efikasnosti CO2 utvrđene su prema Direktivi 1999/94/EC i Pkw-EnVKV i zasnovane su na potrošnji goriva i vrijednostima CO2 po NEDC ciklusu za klasifikaciju.

Više infomacija o zvaničnoj potrošnji goriva i specifičnim emisijama CO2 za
nova putnička vozila možete naći u „priručniku za potrošnju goriva, emisije CO2 i potrošnju električne energije za nove putničke automobile“, koji je dostupan na svim prodajnim mjestima i na adresi https://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html.