SAVRŠENO POVEZANI.

Ažuriranje firmvera orginalne BMW dodatne opreme.

Softver pametnog telefona se konstantno razvija. Kako bi vam nastavili da garantujemo funkcionalnost BMW adapter kablova i adaptera, BMW nudi ažuriranje firmvera za ove dodante proizvode.

Pročitajte više