OPŠTA PITANJA U VEZI BMW CONNECTED DRIVE SISTEMA.

Često postavljena pitanja.

Da li želite da saznate više o BMW ConnectedDrive uslugama? Ovde imate neka pitanja vezana za Bluetooth i USB interfejse? Takođe možete pronaći odgovore, linkove i kontakt podatke.

Pročitajte više

OPŠTE.

 • Šta je Bluetooth®?
 • U kojim BMW modelima je Bluetooth® dostupan?
 • Koje Bluetooth® kompatibilne mobilne uređaje mogu koristiti sa mojim BMW Bluetooth sistemom?
 • Da li mogu koristiti mobile uređaje koji podržavaju Bluetooth povezivanje, a nisu na listi kompatibilnih uređaja?
 • Zašto moj mobilni uređaj nije na listu mobilnih uređaja testiranih od strane BMW?
 • Da li mogu koristiti mobilni uređaj naveden na www.bmw.com/bluetooth sa drugačijim sofverom?
 • Zašto postoje razlike između raznih mobilnih uređaja u pogledu rukovanja i broja dostupnih funkcija?
 • Šta se dešava kada više nema registrovanih mobilnih uređaja sa aktiviranom Bluetooth® funkcijom unutar vozila?
 • Koga da kontaktiram ako imam problema sa Bluetooth® interfejsom na mom mobilnom telefonu?
 • Kako mogu da saznam model mog mobilnog uređaja?
 • Kako da saznam verziju softvera na mom mobilnom telefonu?
 • Kada resetujem mobilni uređaj na fabrička podešavanja, moram da unesem šifru uređaja. Gde mogu pronaći tu šifru?
 • Jačina zvuka prilikom razgovora je glasa/tiha. Kako da podesim jačinu zvuka?
 • Šta moram znati kada koristim mobilni uređaj unutar vozila?
 • Šta je USB audio interfejs?
 • Koji uređaju su podržani?
 • Na šta treba obratiti pažnju prilikom korišćenja USB uređaja u mom automobilu?
 • Na šta treba obratiti pažnju prilikom korišćenja USB-a?
 • Na šta treba obratiti pažnju prilikom poveziuvanja mobilnog uređaja sa audio izvorom?
 • Da li povezani uređaj dobija struju?
 • Na šta treba obratiti pažnju prilikom isključivanja USB uređaja?
 • Kako da prikažem i sliku albuma audio fajla?
 • Kako da saznam verziju softvera na mom Apple iPhone/iPad uređaju?
 • Kako da resetujem moj Apple iPhone/iPad?
 • Šta je MP3 plajer koji podržava MTP?
 • Da li mogu puštati video snimke u mom vozilu?

PITANJA I NAPOMENE O RUKOVANJU.

 • Kako da povežem moj mobilni telefon sa mojim BMW automobilom?
 • Da li je moguće povezati više od jednog uređaja putem Bluetooth® konekcije u isto vreme?
 • Da li je moguće izvaditi ključ za paljenje tokom relefonskog razgovora?
 • Uneo sam izmene u kontaktima, kalendarskim unosima, napomenama na mom mobilnom uređaju. Kada će te promene biti prikazane unutar vozila?
 • Kako da promenim sortiranje telefonskog imenika (na primer, sortiranje po prezimenu)?
 • Zašto ne mogu koristiti funkciju konferencijskog poziva u mom automobilu?
 • Zašto broj pozivaoca nije prikazan?
 • Zašto osoba koju pozivan ne vidi moj broj prilikom poziva?
 • Zašto nema zakazanih sastanaka, podsetnika prikazanih u Office meniju mog vozila?
 • Da li se lista poziva na mobilnom telefonu i vozilu poklapa?
 • Zašto ne mogu da vidim sve tekstualne poruke sa mobilnog telefona u vozilu?
 • Kako mogu da koristim Bluetooth® audio reprodukciju u automobilu?
 • Kako mogu nastaviti sa Bluetooth® audio reprodukcijom nakon telefonskog razgovora?
 • Da li mogu da koristim funkciju audio reprodukcije na mobilnom uređaju putem Bluetooth® konekcije ako je mobilni uređaj povezan sa vozilom putem USB adaptera ili USB kabla?
 • Zašto kontakt slika, skladištena u telefonskom imeniku, nije prikazana na kontrolnom ekranu za neke od mojih kontakata?
 • Kako da ažurira softer u mom voziliu?
 • Kako mogu koristiti dodatnu opremu za pristup internetu uz pomoć mog mobilnog uređaja?
 • Kako da konfigurišem moj mobilni uređaj za korišćenje interneta ili BMW TeleServices usluga?
 • Nakon uspostavljanja Bluetooth konekcije, moj mobilni uređaj pokušava samostalno da napravi poziv.
 • Zašto se neki kontakti pojavljuju dva puta?
 • Zašto, kada pozivam nekoga, na ekranu se pojavi drugačije ime od onog na mobilnom telefonu?
 • Da li postoje neka ograničenja prilikom koršćenja naziva fajlova na mobilnom uređaju?
 • Zašto ponekad mora proći malo vremena pre nego što pristupim muzici putem pretraživača?
 • Da li postoje neka ograničenja vezana za korišćenje plejlista?
 • Zašto moje vozilo ne pokrene uvek USB audio interfejs, iako je poslednji korišćen eksterni uređaj za puštanje audio fajlova?
 • Zašto moj iPhone/iPod nije prepoznat preko USB audio interfejsa?
 • Zašto moj MP3 plejer/mobilni telefon nije prepoznat putem USB audio interfejsa?

PROIZVOD.

 • Da li mogu da koristim SAP (SIM Access Profile) Bluetooth® profil u mom BMW vozilu?
 • Zašto mi treba dodatna oprema za proširenim opcijama povezivanja muzičkog plejera na mobilnom telefonu (SA 6NF)?
 • Da li mi treba adapter da bi koristio mobilni uređaj u vozilu?
 • Koja dodatna oprema mi je potrebna za USB audio interfejs?
 • Da li mogu/moram da koristim adapter kabl u vozilu?

PROBLEMI I REŠENJA.

 • Zašto nemogu registrovati moj mobilni uređaj iako sam uneo odgovarajuću šifru?
 • Zašto moj mobilni uređaj ne može automatski da se ponovo poveže? Zašto prethodno korišćena funkcija više nije dostupna kao i obično?
 • Ime osobe sa kojom pričam nije prikazano, iako se ta osoba nalazi u imeniku mobilnog telefona.
 • Zašto je jačina signala pogrešno prikazana?
 • Zašto telefonski imenik na mom Blackberry uređaju nije prikazan u vozilu?
 • Office folder ne sadrži stavke menija za Vesti, Kalendar, Zadaci, Napomene.
 • Nakon uspostavljanja Bluetooth konekcije, zvuk obaveštenja se može čuti više puta na mobilnom uređaju. Neki od zvukova se čuju i preko audio sistema vozila.
 • Zašto se notifikacije prikazuju umesto sadržaja poruka (elektronska pošta i tekstualne poruke)?
 • Zašto ne mogu da puštam pesme koje sam kupio?
 • Zašto čujem smetnje kada puštam moje pesme?
 • Zašto ne čujem zvuk prilikom puštanja muzike sa mog iPhone/iPod uređaja putem adaptera?
 • Zašto neke pesme mogu pronaći samo u direktorijumu?
 • Promenio sam pesmu kod kuće. Zašto je ne mogu videti u vozilu?
 • Ponekad radio se čuje kada se startuje vozilo, iako je USB audio interfejs poslednju put bio korišćen.
 • Zašto je ponekad potrebno vremena da USB audio interfejs reaguje na režim nasumičnog puštanja pesama?
 • Zašto vidim brojeve umesto, na primer, nazive pesama ili albuma u listi?
 • Zašto ponekad vidim „Data is being read...:“, a zatražena lista se pojavi tek kasnije?
 • Zašto meta podaci mojih audio fajlova nisu pravilno prikazani?
 • Zašto se moji audio fajlovi puštaju sa različitom jačinom zvuka?
 • Zašto muzički filter na mom Apple uređaju nije sačuvan?
 • Zašto vidim crnu sliku kada puštam video snimak sa mog iPhone/iPod uređaja?
 • Zašto snimci sa mog iPhone/iPod uređaja nisu centrirani prilikom puštanja?