Uvek na pravom putu sa sa ažuriranim mapama

AŽURIRAJTE DIGITALNU MAPU U NEKOLIKO JEDNOSTAVNIH KORAKA.

Uvek na pravom putu sa sa ažuriranim mapama.

Mnogi putevi vode do cilja. Kako biste izabrali najbolji mogući put, postarali smo se da naše mape uvek budu ažurirane. Bez obzira na to koji BMW navigacioni sistem posedujete, ovde ćete naći uputstva kako da ažurirate mape.

Pročitajte više
AŽURIRAJTE DIGITALNU MAPU U NEKOLIKO JEDNOSTAVNIH KORAKA.Uvek na pravom putu sa sa ažuriranim mapama.

POSTUPAK AŽURIRANJA ZA NAVIGACIONI SISTEM NEXT.

Priključite USB flash disk

Priključite USB flash disk.

Priključite USB flash disk kapaciteta 32 GB na sistem. Displej će se potom automatski prebaciti na režim ažuriranja navigacije.
Pročitajte više
Započnite postupak ažuriranja

Započnite postupak ažuriranja.

Koristite iDrive kontroler da biste izabrali i aktivirali "Start update" opciju na displeju.
Pročitajte više
Unesite kod

Unesite kod.

Ukoliko vaše vozilo nema važeću pretplatu za navigacione mape, potreban vam je kod kako bi se aktivirali podatke za mapu. Unesite kod od 20 cifara pomoću iDrive kontrolera. Aktivacioni kod ne sadrži cifre 0 i 1 kako ne bi bile pomešane sa slovima O i I.
Pročitajte više
Potvrdite kod

Potvrdite kod.

Izaberite "OK" da biste potvrdili unos. Postupak ažuriranja će potom početi.
Pročitajte više
Postupak ažuriranja

Postupak ažuriranja.

Podaci za mapu će zatim biti ažurirani, a vi možete nastaviti vožnju. Osnovne funkcije vašeg navigacionog sistema nastaviće da rade normalno tokom ovog postupka. Molimo vas da ostavite USB flash disk priključen do kraja procesa ažuriranja.
Pročitajte više
Završetak ažuriranja

Završetak ažuriranja.

Ukupan proces ažuriranja može da traje od 30 do 90 minuta. Nakon što ste uspešno instalirali ažuriranja, sistem će se automatski ponovo pokrenuti. Nakon toga, postupak ažuriranja je završen.
Pročitajte više

POSTUPAK AŽURIRANJA ZA NAVIGACIONI SISTEM PREMIUM.*

Priključite USB flash disk

Priključite USB flash disk.

Priključite USB flash disk kapaciteta 32 GB na sistem. Displej će se potom automatski prebaciti na režim ažuriranja navigacije.
Pročitajte više
Započnite postupak ažuriranja

Započnite postupak ažuriranja.

Koristite iDrive kontroler da biste izabrali i aktivirali "Start update" opciju na displeju.
Pročitajte više
Unesite kod

Unesite kod.

Ukoliko vaše vozilo nema važeću pretplatu za navigacione mape, potreban vam je kod kako bi se aktivirali podatke za mapu. Unesite kod od 20 cifara pomoću iDrive kontrolera. Aktivacioni kod ne sadrži cifre 0 i 1 kako ne bi bile pomešane sa slovima O i I.
Pročitajte više

Potvrdite kod.

Izaberite "OK" da biste potvrdili unos. Postupak ažuriranja će potom početi.
Pročitajte više
Postupak ažuriranja

Postupak ažuriranja.

Podaci za mapu će zatim biti ažurirani, a vi možete nastaviti vožnju. Osnovne funkcije vašeg navigacionog sistema nastaviće da rade normalno tokom ovog postupka. Molimo vas da ostavite USB flash disk priključen do kraja procesa ažuriranja.
Pročitajte više
Završetak ažuriranja

Završetak ažuriranja.

Ukupan proces ažuriranja može da traje od 30 do 90 minuta. Nakon što ste uspešno instalirali ažuriranja, sistem će se automatski ponovo pokrenuti. Nakon toga, postupak ažuriranja je završen.
Pročitajte više

POSTUPAK AŽURIRANJA ZA NAVIGACIONI SISTEM MOTION.**

Priključite USB flash disk

Priključite USB flash disk.

Priključite USB flash disk kapaciteta 8 GB na sistem. USB interfejs se nalazi sa leve strane unutar pretinca. Displej će se automatski prebaciti na režim ažuriranja navigacije.
Pročitajte više
Započnite postupak ažuriranja

Započnite postupak ažuriranja.

Koristite iDrive kontroler da biste izabrali i aktivirali "Start update" opciju na displeju.
Pročitajte više
Unesite kod

Unesite kod.

Ukoliko vaše vozilo nema važeću pretplatu za navigacione mape, potreban vam je kod kako bi se aktivirali podatke za mapu. Unesite kod od 20 cifara pomoću iDrive kontrolera. Aktivacioni kod ne sadrži cifre 0 i 1 kako ne bi bile pomešane sa slovima O i I.
Pročitajte više
Potvrdite kod

Potvrdite kod.

Izaberite "OK" da biste potvrdili unos. Postupak ažuriranja će potom početi.
Pročitajte više
Postupak ažuriranja

Postupak ažuriranja.

Podaci za mapu će zatim biti ažurirani, a vi možete nastaviti vožnju. Osnovne funkcije vašeg navigacionog sistema nastaviće da rade normalno tokom ovog postupka. Molimo vas da ostavite USB flash disk priključen do kraja procesa ažuriranja.
Pročitajte više
Završetak ažuriranja

Završetak ažuriranja.

Ukupan proces ažuriranja može da traje od 30 do 90 minuta. Nakon što ste uspešno instalirali ažuriranja, sistem će se automatski ponovo pokrenuti. Nakon toga, postupak ažuriranja je završen.
Pročitajte više

POSTUPAK AŽURIRANJA ZA NAVIGACIONI SISTEM MOVE.

Priključite USB flash disk

Priključite USB flash disk.

Priključite USB flash disk kapaciteta 16 GB na sistem. USB interfejs se nalazi sa leve strane unutar pretinca. Displej će se automatski prebaciti na režim ažuriranja navigacije.
Pročitajte više

Započnite postupak ažuriranja.

Koristite iDrive kontroler da biste izabrali i aktivirali "Start update" opciju na displeju.
Pročitajte više
Unesite kod

Unesite kod.

Ukoliko vaše vozilo nema važeću pretplatu za navigacione mape, potreban vam je kod kako bi se aktivirali podatke za mapu. Unesite kod od 20 cifara pomoću iDrive kontrolera. Aktivacioni kod ne sadrži cifre 0 i 1 kako ne bi bile pomešane sa slovima O i I.
Pročitajte više
Potvrdite kod

Potvrdite kod.

Izaberite "OK" da biste potvrdili unos. Postupak ažuriranja će potom početi.
Pročitajte više
Postupak ažuriranja

Postupak ažuriranja.

Podaci za mapu će zatim biti ažurirani, a vi možete nastaviti vožnju. Osnovne funkcije vašeg navigacionog sistema nastaviće da rade normalno tokom ovog postupka. Molimo vas da ostavite USB flash disk priključen do kraja procesa ažuriranja.
Pročitajte više

Završetak ažuriranja.

Ukupan proces ažuriranja može da traje od 30 do 90 minuta. Nakon što ste uspešno instalirali ažuriranja, sistem će se automatski ponovo pokrenuti. Nakon toga, postupak ažuriranja je završen.
Pročitajte više
Priključite USB flash disk

Priključite USB flash disk.

Priključite USB flash disk kapaciteta 32 GB na sistem. USB interfejs se nalazi sa leve strane unutar pretinca. Displej će se automatski prebaciti na režim ažuriranja navigacije.
Pročitajte više
Započnite postupak ažuriranja

Započnite postupak ažuriranja.

Koristite iDrive kontroler da biste izabrali i aktivirali "Start update" opciju na displeju.
Pročitajte više
Unesite kod

Unesite kod.

Ukoliko vaše vozilo nema važeću pretplatu za navigacione mape, potreban vam je kod kako bi se aktivirali podatke za mapu. Unesite kod od 20 cifara pomoću iDrive kontrolera. Aktivacioni kod ne sadrži cifre 0 i 1 kako ne bi bile pomešane sa slovima O i I.
Pročitajte više
Potvrdite kod

Potvrdite kod.

Izaberite "OK" da biste potvrdili unos. Postupak ažuriranja će potom početi.
Pročitajte više
Postupak ažuriranja

Postupak ažuriranja.

Podaci za mapu će zatim biti ažurirani, a vi možete nastaviti vožnju. Osnovne funkcije vašeg navigacionog sistema nastaviće da rade normalno tokom ovog postupka. Molimo vas da ostavite USB flash disk priključen do kraja procesa ažuriranja.
Pročitajte više
Završetak ažuriranja

Završetak ažuriranja.

Ukupan proces ažuriranja može da traje od 30 do 90 minuta. Nakon što ste uspešno instalirali ažuriranja, sistem će se automatski ponovo pokrenuti. Nakon toga, postupak ažuriranja je završen.
Pročitajte više

* Podaci za mapu su podeljeni na dva dela, odnosno dva USB diska (Zapadna Evropa i Istočna Evropa). Podaci za Zapadnu Evropu uključuju i glavne putne mreže u Istočnoj Evropi. Podaci za Istočnu Evropu uključuju i glavne putne mreže u Zapadnoj Evropi. Za detaljnu navigaciju, odgovarajući podaci za mapu moraju biti učitani u vozilu pre prebacivanja na drugi region.

** Podaci za mapu su podeljeni na dva dela, odnosno dva USB diska (Zapadna Evropa i Istočna Evropa). Podaci za Zapadnu Evropu uključuju i glavne putne mreže u Istočnoj Evropi. Podaci za Istočnu Evropu uključuju i glavne putne mreže u Zapadnoj Evropi. Za detaljnu navigaciju, odgovarajući podaci za mapu moraju biti učitani u vozilu pre prebacivanja na drugi region.

Pročitajte više