INTELIGENTNI POMAGAČI U SVAKOJ SITUACIJI.

BMW ConnectedDrive sistemi za pomoć vozaču u BMW Serije 1 sa troje vrata.

Vožnja može biti još opuštenija kada inteligentni sistemi za pomoć vrše određene poslove umesto vas. Pomoćnik u vožnji vas upozorava u nadolazećim rizicima. Navigacioni sistem Professional zna put bilo gde. Sa informacijama o ograničenju brzine imate zagarantovanu vožnju bez blicanja. Ovo su samo tri opcije od mnoštva koje će povećati faktor zabave za volanom BMW Serije 1.

Pročitajte više
Driver Assitance 6

POMOĆNIK PRI VOŽNJI.

Funkcija pomoćnika pri vožnji kombinuje sisteme koji koriste kameru, kao što je sistem za upozorenje o napuštanju trake, kontrola približavanja i upozorenje o pešacima sa funkcijom automatskog kočenja.
Upozorenje o napuštanju trake detektuje saobraćajne linije i upozorava vožača o slučajnoj promeni trake pri brzinama iznad 70 km/h putem vibracija u volanu. Upozorenje nije aktivirano ako je promena trake namerna, tj., ako je pokazivač pravca uključen.
Kontrola približavanja sa funkcijom automatskog kočenja identifikuje vozilo, upozorenje o pešacima sa funkcijom automatskog kočenja prepoznaje pešake. Ako vozilo ispred vas naglo zakoči, vaše BMW vozilo trenutačno reaguje kada je kontrola približavanja aktivirana. Prvo se pojavi simbol upozorenja, koji počinje da trepti u sledećoj fazi a potom se oglasi zvučni signal. Ako posle svega toga vozač i dalje ne reaguje, pri brzinama do 60 km/h sistem počinje samostalno da koči. Pri brzinama od 20-25 km/h, upozorenje o pešacima pomaže u prevenciji nezgoda sa pešacima, a pri brzinama do 60 km/h smanjuje ozbiljnost nezgoda. Ako sistem mora intervenisati, on pripremi kočnice radi brže reakcije i započinje kočenje ako je neophodno. Asistent budnosti nadgleda ponašanje pešaka radi znakova umora. Kada detektuje neke nepravilnosti on predlaže vozaču da napravi pauzu putem upozorenja na kontrolnom ekranu.

AKTIVNA KRUZ KONTROLA SA STANI/KRENI FUNKCIJOM.

Aktivna kruz kontrola sa Stani/Kreni funkcijom, uključujući kontrolu približavanja baziranu na radaru sa automatskim kočenjem nudi mogućnost veće udobnosti i bezbednosti u saobraćaju. Sistem održava brzinu koju je izabrao vozač, kao i udaljenost od vozila ispred. Vozilo preuzima funkcije ubrzavanja i kočenja i održava unapred određenu udaljenost od vozila ispred, čak i pri sporom saobraćaju i prilikom saobraćajnih gužvi. Ako se automobil približi vozilu ispred, ili ako vam se drugo vozilo ubaci u traku, sistem precizno podešava brzinu kako bi uzeo vozilo ispred vas u obzir. Može se aktivirati pri brzinama do 210 km/h.
Stani/Kreni funkcija ne samo da automatski reguliše brzinu do potpunog zaustavljanja, već i automatski ubrzava do željene brzine u datom vremenskom roku čim to uslovi u saobraćaju omoguće.
Ako vozilo ispred vas naglo zakoči, vaš BMW automobil odmah reaguje kada se aktivira kontrola približavanja. Sistem funkcioniše u koracima. Simbol upozorenja se prvo upali, potom simbol počinje da trepti i čuje se zvučno upozorenje i na kraju se kočnice aktiviraju.

POMOĆ PRI PARKIRANJU.

Pomoćnik pri parkiranju olakšava paralelno parkiranje. Bez obzira da li je aktiviran ili nije, sistem meri potencijalna parking mesta - čak i mala parking mesta - dok prolazite pored malom brzinom (35 km/h) na maksimalnoj udaljenosti od 1.5m od reda parkiranih automobila.
Kada je pronađeno dovoljno veliko mesto, vozač jednostavno upali pokazivače pravca i pomoćnik pri parkiranju preuzme upravljanje vozilom, dok vozač upravlja pedalama gasa i kočnice i menjačem. Sistem takođe pruža instrukcije na kontrolnom ekranu i zvučne signale.
Kada se automobil polako približava prepreci, pomoćnik pri parkiranju se automatski aktivira putem funkcije „Auto PDC“ (automatska kontrola udaljenosti pri parkiranju). Poboljšana funkcionalnost sistema uključuje podršku vozaču prilikom parkiranja na mestima koja su paralelna sa putom. PDC takođe emituje zvučni signal upozorenja ako se automobil previše približi prepreci.
Prilikom parkiranja bez sistema za pomoć pri parkiranju, pomoć pri bočnom parkiranju koristi dodatne senzore radi nadgledanja oblasti pored automobila i predstavlja prepreke na kontrolnom ekranu. Na ovaj način vozač može ostati opušten i uživati u većoj bezbednosti prilikom parkiranja.

NAVIGACIONI SISTEM „PROFFESIONAL“.

Navigacioni sistem „Professional“ poseduje moderan dizajn i mnoštvo usluga: Isporučuje jednostavan i lak za korišćenje navigacioni sistem koji je savršeno integrisan u BMW vozila, uključujući iDrive operativni koncept i iDrive Touch kontroler. Sistem se sastoji od „hands-free“ sistema sa USB interfejsom i glasovnom kontrolom, radio BMW Professional sa DVD čitačem, kao i 20 GB memorije za vaše pesme. Takođe sadrži RTTI sistem (saobraćajne informacije u realnom vremenu). Ugrađeni LCD ekran u boji sa dijagonalom od 8.8 inča sa funkcijom podele ekrana (glavni i pomoćni ekran), je dizajniran radi optimalne čitljivosti i jasnoće.

  • iDrive Touch kontroler
  • Automatsko ažuriranje mape

INFORMACIJE O OGRANIČENJU BRZINE.

Informacije o ograničenju brzine

Bezbednost na prvom mestu: Informacije o ograničenju brzine uključuju indikator kada je zabranjeno preticanje koji pokazuje trenutno ograničenje brzine na instrument tabli, kao i informacije o zonama u kojima je zabranjeno preticanje. Takve informacije su predstavljene na informacionom ekranu na instrument tabli. Kamera integrisana u retrovizor detektuje relevantne saobraćajne znakove. Kontrolna jedinica potom procesira i prikazuje informacije zajedno sa podacima iz navigacionog sistema. Korišćenjem ostallih funkcija automobila, čak i varijabilnog ograničenja brzine- ograničenja koja se primenjuju tokom vlažnog kolovoza ili u određenim periodima tokom dana - se ponekad takođe mogu prikazati.

KAMERA ZA VOŽNJU UNAZAD.

Kamera za vožnju unazad

Kamera za vožnju unazad omogućava vozaču da ima uvid u oblast iza automobila tokom manevrisanja ili parkiranja pomoću kontrolnog ekrana. Kamera za vožnju unazad poboljšava vidljivost prilikom vožnje unazad pri brzinama manjim od 15 km/h, na primer prilikom parkiranja.
Linije za navođenje i prepreke označene bojom, koje se pojavljuju na kontrolnom ekranu pokazuju vozaču da li je izabrano parking mesto dovoljno veliko za vaš automobil i olakšava vam parkiranje. Kada je volan okrenut do kraja u bilo koju stranu, sistem prikazuje crvene linije za skretanje i zelene linije za navođenje koje se prilagođavaju okretnju volana.
Kamera za vožnju unazad se automatski isključi nakon deset metara ili kada brzina kretanja pređe 15 km/h. U kombinaciji sa kukom za vuču prikolice, kamera za vožnju unazad olakšava prilazak prikolici radi kačenja zahvaljujući partkičnoj funkciji zumiranja.

SISTEM AUTOMATSKIH DUGIH SVETLA.

Sistem automatskih dugih svetla

Asistent za duge farove podržava vožnju u mraku automatskim podešavanjem farova u reakciji na nailazeći saobraćaj ili vozila ispred vas, tako da se izbegava zaslepljivanje drugih korisnika puta.

Kada postoji dovoljno uličnog osvetljenja on reaguje automatskim obaranjem svetla. Kamera smeštena blizu unutrašnjeg retrovizora detektuje farove drugih vozila na udaljenosti do 700 metara. Zadnja svetla vozila pred vama detektuju se na udaljenosti do 400 metara. Kada nailazi drugo vozilo ili kada se detektuju zadnja svetla vozila pred vama, sistem automatski prelazi na kratke farove pre nego se vrati dugim farovima kada je put prazan. To vozaču omogućava da ostavi trajno uključene duge farove i obezbeđuje krajnju sigurnost i komfor kada se vozi u mraku.