POLITIKA PRIVATNOSTI

Vaša privatnost za nas je jako bitna. Društvo VOLI MOTORS DOO poštuje Vašu privatnost i razumije brige koje se mogu pojaviti u vezi Vaše privatnosti i zaštite ličnih podataka koje nam šaljete kada posjećujete našu internet stranicu (u nastavku teksta: usluge; internet usluge). Zato Vas molimo da pročitate kako društvo VOLI MOTORS DOO CRNA GORA  (u nastavku: društvo VOLI MOTORS DOO) obrađuje Vaše lične podatke.

 

Svrha Politike privatnosti je da Vam na jednostavan način predstavimo lične podatke koje prikupljamo o Vama, na osnovu čega i u koje svrhe ih obrađujemo, mogućnosti pregleda upravljanja postavkama Vaše privatnosti i Vaša prava u vezi sa ličnim podacima.
 

Politika privatnosti društva VOLI MOTORS DOO u skladu je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017.), (u nastavku Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka) i zakonodavstvom Crne Gore.

 

U slučaju obrade Ličnih podataka Lica koja su državljani neke od država članica Evropske Unije prilikom prodaje motornih vozila „BMW Diplomatic sales“, Mi ćemo primijeniti i odredbe GDPR-a, u mjeri kojoj je to primjenjivo.

Pročitajte više

RUKOVALAC I KONTAKT

Rukovalac ličnih podataka je društvo VOLI MOTORS DOO CRNA GORA Podgorica, Josipa Broza Tita br.27, Podgorica (u nastavku: društvo VOLI MOTORS DOO).

 

Na Vaša pitanja u vezi s ovom Politikom privatnosti, povjerljivosti Vaših ličnih podataka, načina obrade ili na vaše zahtjeve u vezi s ostvarivanjem prava u vezi s ličnim podacima, odgovoriće Vam odgovorna osoba i/ili ovlašćena osoba za zaštitu podataka u društvu VOLI MOTORS DOO. Kontakt sa ovlašćenom osobom za zaštitu podataka možete uspostaviti preko sajta društva https://www.bmw-voli.me društva VOLI MOTORS DOO ili putem elektronske pošte office@bmw-voli.me

Pročitajte više

OSNOVNI POJMOVI I LIČNI PODACI KOJE DRUŠTVO OBRAĐUJE

„Lični podatak“ je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identitet;


„Obrada podataka o ličnosti“ je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, bilježenje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili mijenjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje;

 

"Osjetljivi podaci" odnose se na podatke koje se odnose na rasno ili etničko porijeklo, političko mišljenje, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatima, zdravlje, seksualni život ili seksualnu orijentaciju, genetske informacije, krivični dosije i biometrijske podatke koji se koriste za svrha jedinstvene identifikacije.

 

Mi ne prikupljamo Vaše osjetljive podatke, osim ako nam ih ne učiniti dostupnim dobrovoljno ili ako smo na to obavezani važećim propisima. Mi možemo obrađivati Vaše podatke o zdravstvenom stanju koje ste nam Vi dostavili kako bismo zadovoljili Vaše posebne potrebe (na primjer, u slučaju invalidnosti).

 

„Lični podaci djece“ se odnose na osobe mlađe od 18 godina.

 

Mi ne prikupljamo Lične podatke djece. Kao roditelj ili zakonski staratelj, nemojte dozvoliti svojoj djeci da čine dostupnim svoje Lične podatke bez vaše dozvole.

Pročitajte više

LIČNI PODACI KOJE DRUŠTVO PRIKUPLJA I OBRAĐUJE O VAMA SU:

 • ime i prezime
 • JMBG
 • datum i mjesto rođenja
 • broj lične karte/broj pasoša
 • pol
 • bračni status
 • kompanija u kojoj ste zaposleni
 • e-mail adresa
 • broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona
 • fax
 • adresa prebivališta (ulicu i broj, broj pošte i mjesto)
 • broj šasije vozila
 • broj motora vozila
 • registarske oznake vozila
 • broj vozačke dozvole
 • broj zaključenog ugovora
 • servisna knjižica
 • svaki drugi Lični podatak koji ste svojevoljno dali Društvu.
Pročitajte više

NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA O LIČNOSTI

 Podaci o ličnosti se prikupljaju neposredno od Vas, kao lica čiji se podaci obrađuju ili od strane drugih lica.

 

1) Neposredno prikupljanje Ličnih podataka od Lica čiji se podaci obrađuju

 

a) Prilikom kupovine motornog vozila

Prilikom zaključenja ugovora o kupoprodaji motornog vozila, a za svrhe zaključenja i izvršenja ugovora, ispunjenja pravnih obaveza Voli motors-a i zaštite Vaših životno važnih interesa, u obavezi ste da nam dostavite sledeće Lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum i mjesto rođenja i eventualno druge Lične podatke o kojima ćete unaprijed biti obavješteni.

 

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o kupoprodaji motornog vozila, odnosno nećemo biti u mogućnosti da odgovorimo na Vaš zahtjev.

 

Svrha zbog koje obrađujemo navedene Lične podatke jeste zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji vozila, poštovanje pravnih obaveza, zaštite Vaših životno važnih interesa i radi razmatranja različitih prigovora/zahtjeva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva trajno.

 

b) Prilikom preuzimanja motornog vozila na test vožnju

Prije nego što Vam omogućimo da isprobate naša motorna vozila test vožnjom, neophodno je da zaključimo ugovor o korišćenju motornog vozila, te nam je za svrhe zaključenja i ispunjenja ugovora o korišćenju motornog vozila neophodno da nam dostavite sledeće Lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum i mjesto rođenja, broj mobilnog telefona i broj vozačke dozvole.

 

U slučaju da nam ne pružite navedene Lične podatke, Mi nećemo biti u mogućnosti da zaključimo i izvršimo ugovor o korišćenju motornog vozila. Svrha prikupljanja podataka jeste zaključenje i izvršenje ugovora o korišćenju motornog vozila.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva trajno.

 

c) Prilikom posjete salonu automobila

Prilikom Vaše posjete našem salonu automobila, prikupljamo od Vas sledeće Lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresu, kako bismo Vas blagovrijemeno obavijestili o akcijama i pogodnostima prodaje motornih vozila od strane Društva za koje smatramo da Vam mogu biti interesantni ili za koje ste sami iskazali interesovanje, odnosno za svrhu pripreme specijalne ponude za prodaju motornog vozila, pozivanja na događaje, slanja newsletter-a, komunikacije.

 

Svrha obrade navedenih ličnih podataka jeste obaveštavanje i informisanje u cilju promocije i marketinga Voli motors-a.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 

 d) Prilikom posjete web stranice https://www.bmw-voli.me

 Prilikom posjete našem web sajtu, Lični podaci se prikupljaju putem kolačića (eng. coockies), saznajte više na https://www.bmw-voli.me/sr/footer/footer-section/cookie-policy.html

 

e) Tokom održavanja marketinških i drugih promotivnih kampanja Društva (uključujući sajmove)

 

Za vrijeme održavanja promocije naših proizvoda, možemo prikupiti Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona i email adresu, kako bismo Vas obavijestili o svim novostima i pogodnostima koje je Društvo pripremilo za Vas.

 

Svrha obrade navedenih Ličnih podataka jeste promocija, marketing Društva kao i anektiranje Lica koji kupuju proizvode i usluge.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 

 f) Prilikom servisiranja automobila

 Kako bismo Vam pružili uslugu servisiranja Vašeg motornog vozila, sačinili ponudu koja se odnosi na održavanje vozila i/ili nabavku rezervnih djelova, Mi prikupljamo Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, adresu prebivališta, JMBG, broj lične karte/broj pasoša, datum rođenja, broj mobilnog telefona, broj fiksnog telefona, servisna knjižica, broj zaključenog ugovora, broj šasije i broj registarske tablice.

 

 Svrha obrade navedenih Ličnih podataka jeste pružanje usluge servisa motornog vozila (uključujući nabavku rezervnih djelova i odgovora na upite u vezi sa naknadom u vezi pružanja usluga servisa), razmatranje različitih prigovora/zahtjeva u vezi sa proizvodima i uslugama Društva i slanje obavještenja o godišnjem servisu.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva trajno.

 

 g) Prilikom prijave na newsletter

Prilikom prijave na newsletter, Vi dajete pristanak Voli Motors-u da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime i email adresu.

 

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste slanje obavještenja o posebnim i personalizovanim ponudama, vijestima i događajima koje organizuje Društvo, internet promocija, učestvovanja u nagradnim igrama.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 

h) Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom ili preko našeg web sajta ili društvenih mreža) naših zaposlenih radi odgovora na različite upite u vezi sa našim proizvodima i uslugama, Vi dajete pristanak Voli Motors-u da prikuplja Vaše sledeće Lične podatke: ime i prezime, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste uspostavljanje komunikacije sa Vama radi davanja odgovora na Vaše upite ili radi preciziranja Vašeg zahtjeva. Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za uspostavljanje komunikacije između Vas i Voli motors-a. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na Vaš upit.

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 

Prilikom Vašeg kontaktiranja (telefonom ili preko našeg web sajta ili društvenih mreža) naših zaposlenih radi zakazivanja servisa za Vaše vozilo i utvrđivanja naknade za usluge servisa, Vi dajte pristanak Voli Motors-u da prikuplja Vaše sledeće lične podatke: ime i prezime, email adresu, broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona, broj šasije vozila i broj motora vozila.

 

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zakazivanje termina za servis Vašeg vozila i pružanje dodatnih informacija u vezi sa pružanjem usluga servisiranja vozila.

 

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zakazivanje termina servisa Vašeg vozila. U suprotnom, nećemo moći da proverimo slobodan termin i zakažemo servis Vašeg vozila.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 

Prilikom Vašeg kontaktiranja naših zaposlenih (telefonom ili preko našeg web sajta ili društvenih mreža) radi zakazivanja test vožnje, Vi dajte pristanak Voli Motors-u da prikuplja Vaše sledeće lične podatke: ime i prezime, email adresu i broj mobilnog telefona/broj fiksnog telefona.

 

Svrha obrađivanja navedenih Ličnih podataka jeste zakazivanje termina za test vožnju i informisanje o tome.

 

Davanje navedenih Ličnih podataka je neophodan uslov za zakazivanje test vožnje. U suprotnom, nećemo moći da odgovorimo na upit koji je u vezi sa test vožnjom.

 

Navedeni Lični podaci se čuvaju u bazi Društva dokle god ne opozovete pristanak.

 

2) Lični podaci dostavljeni od strane drugih lica

 

Postoje slučajevi kada nam možete dostaviti lične podatke trećih lica, npr. radi pripreme i dostavljanja promotivne ponude za koju smatrate da može da bude zanimljiva nekome koga Vi poznajete, u kom slučaju ćemo smatrati da ste od strane takvog lica ovlašćeni za takvo postupanje i ni u kom slučaju nećemo snositi odgovornost za obradu Ličnih podataka trećeg lica.

Svrha prikupljanja i obrade Ličnih podataka.

Svrha prikupljanja Ličnih podataka jeste:

 

 • poštovanje zakonskih obaveza Društva;
 • zaključene i izvršenje ugovora o kupoprodaji motornog vozila, ugovora o korišćenju motornog vozila, ugovora o servisiranju vozila;
 • ispunjenje predugovornih obaveza (zakazivanje test vožnje, zakazivanje servisa vozila, kontrolni servisni pregledi vozila, informacije o cenama popravki, sastavljanje ponude za kupovinu vozila ili popravku vozila i sl.);,
 • servisiranje vozila, nabavka rezervnih djelova i vršenje drugih zahtjevanih radova na vozilu;
 • opoziv vozila ili radi zamene određenih defektnih djelova;
 • odgovori na upite klijenata;
 • ostvarivanje kontakta i slanje obavještenja o ponudama, novostima, dodatnim informacijama, aktuelnostima, događajima, nagradnim igrama i promocijama koje organizuje Društvo, kao i radi ostvarivanja prava Lica vezano za kupljene proizvode/pružene usluge, ostvarivanja legitimnih interesa Društva, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi ili osnovna prava i slobode Lica na koje se podaci odnose koji zahtijevaju zaštitu podataka o ličnosti.

 

Pročitajte više

PRAVNI OSNOV OBRADE LIČNIH PODATKA

Pravni osnov obrade podataka, predstavljaju:

 

• Vaš pristanak

Vaši Lični podaci do kojih smo došli na osnovu Vašeg pristanka će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaš pristanak, odnosno sve do eventualnog opoziva Vašeg pristanka. Pristanak za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku slanjem elektronskog zahtjeva na mail adresu: office@bmw-voli.me

 

Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade Ličnih podataka izvršenu na osnovu Vašeg pristanka prije opoziva.

 

• Izvršenje ugovornih obaveza

Društvo prikuplja Lične podatke koji su mu neophodni za zaključenje i izvršenje ugovora sa Vama i ispunjenja predugovornih obaveza.

Određeni podaci u formularima putem kojih nam šaljete Vaše zahtjeve označeni su kao obavezni. Oni su neophodni za sklapanje ugovora odnosno potrebni su kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše zahtjeve i da ih ispunimo ili kako bismo mogli da ispunimo naše zakonske ili ugovorne obaveze.

Ukoliko nam ne pružite neophodne Lične podatke, nećemo moći da obradimo Vaš zahtjev niti zaključimo ugovor. Svrha obrade drugih Ličnih podataka (opcioni Lični podaci i slobodni ste da ih popunite ili ne) koji nisu neophodni za ispunjenje preudgovornih i ugovornih/zakonskih obaveza je da Vas bolje upoznamo i da Vam šaljemo prilagođene promotivne poruke. U odnosu na njih, imate pravo da u bilo kom trenutku zahtijevate brisanje Ličnih podataka iz naše baze podataka.

 

• Legitimni interes

Društvo obrađuje Lične podatke u svrhu čuvanja legitimnih interesa Društva i legitimnih interesa trećih strana. Pod legitimnim interesima Društva naročito se podrazumevaju: održavanje funkcionalnosti IT sistema, promocija proizvoda i usluga Društva kao i povezanih lica, sprečavanje zloupotrebe, odnosno prevare pri utvrđivanju prava iz garancija.

 

• Poštovanje pravnih obaveza

U onoj mjeri u kojoj je obrada Vaših Ličnih podataka nužna radi ispunjenja pravnih obaveza Društva, odnosno obaveza definisani različitim zakonima. 

 

• Zaštita životno važnih interesa

 Određene Lične podatke obrađujemo kako bismo mogli da Vas kontaktiramo i obavijestimo u slučaju neophodnosti da se opozove vozilo ili otkloni nedostatak koji bi mogao da ugrozi Vaš život i/ili bezbijednost.

Pročitajte više

PRIMALAC I TREĆE LICE

Lične podatke otkrivamo i određenim primaocima, odnosno trećim licima: našim povezanim licima na teritoriji Crne Gore, proizvođaču vozila i/ili djelova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata odnosno osiguravajućim i lizing kućama, koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju vozila i pružanje servisnih usluga i unapređivanje istih, za komunikaciju o kampanjama za bezbijednost vozila, komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

 

Društvo neće Vaše Lične podatke činiti dostupnim drugim primaocima, odnosno trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obavještenju.

Pročitajte više

PERIOD ČUVANJA LIČNIH PODATAKA

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu zakona kao pravnog osnova, dužan je da čuva onoliko vremena koliko određuje pojedini zakon ili drugi pozitivni propis.

Podatke koje Društvo prikuplja na osnovu ugovornog odnosa, Društvo će čuvati samo onoliko koliko je potrebno u svrhu ispunjenja ugovora odnosno pružanja usluge.

Podaci koji se obrađuju isključivo na osnovu Vašeg pristanka čuvaju se do opoziva pristanka.

Podaci koji se obrađuju radi zaštite životno važnih interesa čuvaju se trajno.

Pročitajte više

PRAVA LICA U VEZI SA OBRADOM LIČNIH PODATAKA

 Pored već navedenih prava u ovom Obavještenju, kao i ostalih prava predviđenih Zakonom i drugim propisima u skladu sa Zakonom, Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima prava:

 • da od Društva zahtjeva informaciju o tome da li obrađuje njegove Lične podatke i pristup tim podacima;
 • da od Društva zahtjeva ispravku, dopunu ili brisanje njegovih Ličnih podataka i prava na prigovor na obradu;
 • da podnese pritužbu Povjereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti;
 • da se njegovi netačni Lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave. U zavisnosti od svrhe obrade, Lice ima pravo da svoje nepotpune Lične podatke dopuni, što uključuje i davanje dodatne izjave;
 • da se obrada Ličnih podataka ograniči od strane Društva ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:
  1) Lice na koje se podaci odnose osporava tačnost Ličnih podataka, u roku koji omogućava Društvu provjeru tačnosti Ličnih podataka;
  2) obrada je nezakonita, a Lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju Ličnih podataka i umjesto brisanja zahtijeva ograničenje upotrebe Ličnih podataka;
  3) Društvu više nisu potrebni Lični podaci za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je Lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahtjeva;
  4) Lice na koje se podaci odnose je podnijelo prigovor na obradu u skladu sa članom 47 Zakona, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima Lica.

Društvo je dužno da obavijesti sve primaoce kojima su Lični podaci otkriveni o svakoj ispravci ili dopuni ili brisanju Ličnih podataka ili ograničenju njihove obrade u skladu sa Zakonom i GPDR-om, osim ako je to nemoguće ili zahtijeva prekomjeran utrošak vremena i sredstava. Društvo je dužno da Lice na koje se podaci odnose, na njegov zahtjev, informiše o svim primaocima.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da njegove Lične podatke koje je prethodno dostavilo Društvu primi od njega u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i ima pravo da ove podatke prenese drugom rukovaocu bez ometanja od strane Društva kojem su ti podaci bili dostavljeni, u skladu sa Zakonom.

 Ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese Društvu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom.

 

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da se na njega ne primjenjuje odluka donijeta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.

Pročitajte više

POSTUPAK U SLUČAJU POVREDE LIČNIH PODATAKA

Ako povreda Ličnih podataka može da proizvede visok rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da bez nepotrebnog odlaganja o povredi obavesti lice na koje se podaci odnose, u skladu sa Zakonom.
 

U slučaju povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode Lica, Društvo je dužno da o tome obavijesti Poverenika za pristupi informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja, ili ako je to moguće u roku od 72 časa od saznanja za povredu. Obavještenje dostavljeno nadležnom organu sadrži sve informacije u skladu sa Zakonom.

Pročitajte više

PRAVO NA ŽALBU NADZORNOM TIJELU

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu – nadležnom organu tržišta na kom se nalazi trgovačka maloprodajna kompanija: Agencija za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama Crne Gore ukoliko smatra da se njegovi lični podaci obrađuju u suprotnosti s važećim propisima koji uređuju zaštitu ličnih podataka. Postupak podnošenja žalbe kod nadzornog tijela objavljen je na internet stranici nadzornog tijela.

Pročitajte više

JAVNO DOSTUPNE INFORMACIJE

Neke informacije o vama mogu biti javno dostupne kao na primjer podaci koje pošaljete ili dijelite putem mobilne aplikacije (npr. događaji, slike, komentari, ….) ili objava komentara na društvenim mrežama i sl.

Pročitajte više

ZAJEDNIČKI RUKOVAOCI

Vaše lične podatke možemo dijeliti s ugovornim partnerima sa kojima nastupamo u ulozi zajedničkog Rukovaoca koji u skladu s ovom politikom privatnosti mogu obrađivati vaše lične podatke (primjer nagradne igre u saradnji s dobavljačima).

Pročitajte više

UNIVERZALNO PRAVNO NASLJEDSTVO

U slučaju udruživanja ili ako se društvo VOLI MOTORS DOO uključi u poslovno udruživanje, podjelu ili dođe do prenosa djelatnosti na treću osobu, vaše lične podatke možemo prenijeti na treću osobu koja je povezana sa preuzimanjem društva VOLI MOTORS DOO.

Pročitajte više

JAVNA TIJELA

Bez obzira na odredbe koje se odnose na period skladištenja ličnih podataka prema Politici privatnosti, vaše lične podatke možemo skladištiti na duže periode i slati ih trećim osobama kao što su policija, tužilastvo, sud i ostala nadležna državna tijela unutar Crne Gore ili izvan nje ukoliko procijenimo da je ovakvo omogućavanje potrebno i da se zasniva na osnovu zakona, isključivo za svrhe sprječavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela. Vaše lične podatke možemo omogućiti državnim organima i kada je to potrebno za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahtjeva u sudskom postupku ili u upravnom ili izvan sudskom postupku.

Pročitajte više

SLANJE PODATAKA U DRŽAVE KOJE NIJESU ČLANICE EU ILI EGP

U slučaju korišćenja internet usluga izvan država članica EU radi osiguravanja internet usluga, poslati podaci se mogu prenositi, skladištiti ili obrađivati u trećim državama gdje zakonodavstvo s područja zaštite ličnih podataka propisuje drugačije standarde nego u državama članicama EU, odn. EGP. Sa korišćenjem usluga u državama izvan EU saglasni ste da se lični podaci mogu prenositi, odn. poslati subjektima koji su u trećim državama. Društvo VOLI MOTORS DOO inače samostalno vaše lične podatke neće iznositi u države izvan EU ili EGP.

Pročitajte više

LINKOVI KA WEB STRANICAMA I USLUGAMA TREĆIH STRANA

Naš sajt može da sadrži linkove ka sajtovima trećih strana. Imajte na umu da mi nismo odgovorni za prikupljanje, upotrebu, održavanje, dijeljenje ili otkrivanje podataka i informacija od strane trećih strana. Ako pružate informacije na stranicama trećih strana i koristite te stranice, pravila o privatnosti i uslovi korišćenja tih trećih lica biće primjenljiva. Preporučujemo Vam da pročitate pravila o privatnosti veb sajtova koje posjećujete prije nego što pošaljete lične podatke.

Klikom na dugme Facebook, Twitter ili Instagram na našem sajtu prihvatate mogućnost da podaci o Vašoj posjeti našem sajtu mogu biti obrađeni od strane navedenih društvenih mreža ukoliko posedujete nalog na njima. Kako bi ste izbegli ovu situaciju, Mi Vam savjetujemo da se prethodno odjavite sa Vaših korisničkih naloga sa ovih društvenih mreža, pa da tek onda nakon toga klikom na link na našem sajtu posjetite našu stranicu na nekoj od navedenih društvenih mreža.

Pročitajte više

POVERLJIVOST PODATAKA I TRANSPARENTNOST

Vaši Lični podaci će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mjere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.

Ova Politika privatnosti je dostupna na veb stranici https://www.bmw-voli.me kao i u prodajnim salonima Društva.

Pročitajte više

IZMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo VOLI MOTORS DOO zadržava pravo na izmjenu politike privatnosti i zakonodavstvo područja zaštite ličnih podataka. Molimo vas da je povremeno pregledate.

 

O svim izmjenama obzirom na obrade vaših ličnih podataka i/ili izmjene (ažuriranja) politike privatnosti, prethodno ćemo vas obavijesti na prikladan način. Takođe, izmjene politike privatnosti pravovremeno će biti objavljene na našoj internet stranici.

 

Ukoliko nijeste saglasni sa politikom privatnosti molimo vas da prestanete sa korištenjem naših internet usluga i da zatvorite svoj korisnički račun, odn. opozovete date saglasnosti.

 

Ukoliko imate pitanja ili zahtjeve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu: office@bmw-voli.me

 

VAŠ VOLI MOTORS DOO 

Pročitajte više